Mar 12, 2011

Japan Nuclear Concern

"Japanese official says pumping system caused nuclear plant blast"


Petikan daripada CNN News.

Bahaya nuclear plant blast ni, sebab akibatnya sungguh luar biasa. Dikatakan "radiation levels" telah menurun tetapi orang ramai diingatkan supaya berada jauh dari kawasan nuclear sekurang-kurang jejari 20 Km sekitar plant nuclear tersebut.

Aku juga suka power plant ni, aku ada belajar sedikit, yang aku tahu, masalah sedikit boleh mengakibatkan kehancuran dalam lingkungan yang bergantung dengan "radiation levels". 

No comments: