Apr 27, 2011

Semua tak sama

"Matlamat adalah satu gambaran, gambaran yang dipamerkan untuk semua orang, kelebihan mendahului, kelicikan menghantui."