May 9, 2011

Hutan I

"Tersesat di dalam hutan, buntu tiada jalan keluar, sepertinya memerlukan petua"