Aug 3, 2011

spacebahasamelayu

donkeylowkeymonkeynokeysokeyokey?

akutidaksukapadakamulagibermuladariharikamumeninggalkanaku
akutidaksukalagipadahariharisebelumblogkutertubuhdenganjayanya
akusukabahasamelayutetapibahasainggerisakupowerjuga
akutidaksukapadaspacebarjadiakusambungkanayatayatkumenjadisatuperkataan
akutidaksukapadapower
poweryangmempunyaikuasayangsukamengubahoran